[HOT] Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng mới nhất 2022

Theo dõi LCA trên

Trong công tác xây dựng nhà hiện nay thì nhiều người quan tâm tới việc giao kết công việc qua hợp đồng. Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công được sử dụng nhiều khi các bên nhận công tác xây dựng hoặc sửa chữa nhà cụ thể. Thông tin mẫu hợp đồng chuẩn 2022, cách thức viết, quy định liên quan thì xây dựng Aka sẽ giới thiệu rõ sau đây.

Hợp đồng giao khoán nhân công là gì?

Hợp đồng giao khoán nhân công là văn bản được ký kết giữa người giao khoán và người nhận công việc. Thông tin trong văn bản xác nhận rõ việc người nhận sẽ đảm nhiệm công việc gì, thời gian, trách nhiệm, quyền lợi nhận được. Đồng thời, trong văn bản đó có nhiều điều khoản được đưa ra sau khi 2 bên thỏa thuận với nhau.

Mẫu hợp đồng giao khóa nhân công xây dựng mới nhất
Mẫu hợp đồng giao khóa nhân công xây dựng mới nhất 2022

 

Đây là mẫu hợp đồng thuê khoán công việc khá phổ biến trong ngành xây dựng, thiết kế, sửa nhà trọn gói. Hợp đồng là cơ sở để xác lập quyền – nghĩa vụ mỗi bên và căn cứ thanh toán chi phí cho người nhận khoán việc.

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thường áp dụng cho việc mang tính chất thời vụ, thực hiện một thời nhất định định. Khi kết thúc công việc khoán cũng đồng nghĩa với kết thúc hợp đồng.

Các dạng hợp đồng giao khoán nhân công

Trên thực tế mẫu hợp đồng thuê khoán nhân công này có nhiều dạng khác nhau và tùy từng đối tượng, tính chất công việc để thực hiện cho chuẩn xác. AKA sẽ nêu rõ các dạng hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài phổ biến:

Dạng Doanh nghiệp giao khoán việc với từng người lao động

Mẫu hợp đồng khoán nhân công này thì công ty sẽ soạn hợp đồng và ký kết với từng người lao động tham gia vào công việc cụ thể. Kế toán sẽ đảm nhiệm việc theo dõi, chấm công, tính lương nhân công, tính thuế thu nhập cá nhân.

Hợp đồng giữa doanh nghiệp với từng người lao động
Hợp đồng giữa doanh nghiệp với từng người lao động

Dạng doanh nghiệp giao khoán với một nhóm người lao động

Mẫu hợp đồng thuê nhân công này thì doanh nghiệp sẽ soạn văn bản ký kết giao khoán công việc cho một nhóm nhân công. Sẽ có cá nhân được ủy quyền đại diện thực hiện giao dịch với doanh nghiệp.

Hợp đồng giữa doanh nghiệp với nhóm người lao động
Hợp đồng giữa doanh nghiệp với nhóm người lao động

Dạng doanh nghiệp giao khoán với chỉ một người đại diện

Doanh nghiệp sẽ ký kết hợp đồng giao khoán công việc cho người đại diện lao động. Người đại diện này sẽ có trách nhiệm tìm nhân công, đảm bảo khối lượng công việc được giao và hoàn thành đúng thời hạn. Doanh nghiệp sẽ trả đủ lương, đúng thời gian cho người đại diện gửi cho nhân công.

Hợp đồng giữa doanh nghiệp với người đại diện lao động
Hợp đồng giữa doanh nghiệp với người đại diện lao động

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công

Đối với những người đang cần tìm hợp đồng giao khoán nhân công thì sẽ quan tâm tới mẫu hợp đồng giao khoán công việc trong năm 2022 đúng theo Luật định. Sau đây Aka sẽ gửi bạn mẫu hợp đồng giao khoán nhân công chuẩn:

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất
Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất
Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất
Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất
Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất
Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất

Xem thêm:

Hướng dẫn cách viết hợp đồng giao khoán nhân công

Đối với hợp đồng giao khoán cần phải làm theo mẫu chuẩn xác luật định. Nội dung mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng đều phải ghi đầy đủ, chính xác vì sẽ có hiệu lực trước pháp luật khi các bên thực hiện quyền – nghĩa vụ. Sau đây là những thông tin hướng dẫn cách viết hợp đồng giao khoán thi công:

Góc trên bên trái của hợp đồng ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ và tên, chức vụ đại diện cho các phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Hướng dẫn cách viết hợp đồng giao khoán nhân công đúng cách
Hướng dẫn cách viết hợp đồng giao khoán nhân công đúng cách

Về điều khoản chung

Trong phần này thì bên soạn hợp đồng sẽ ghi rõ các thông tin tổng hợp về giao dịch của bên giao khoán và bên nhận giao khoán. Thông tin không được thiếu và sai lệch, bao gồm:

 • Phương thức giao khoán: 2 bên áp dụng phương thức giao khoán gì
 • Điều kiện thực hiện hợp đồng: Nêu rõ ra các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện công việc mà bên B nhận khoán từ ngày bắt đầu từ ngày nào tới ngày nào
 • Các điều kiện khác: Hai bên có ý kiến về điều kiện nào thì ghi rõ

Các điều khoản cụ thể

Nội dung chính của hợp đồng giao khoán nhân công sẽ có nhiều điều khoản cụ thể. Hai bên thống nhất ý kiến với nhau, sau đó đưa nội dung vào trong từng điều khoản chi tiết chỉ việc áp dụng theo.

 • Đối tượng của hợp đồng: Đối tượng thực hiện hợp đồng là những ai
 • Nội dung khối lượng công việc cần thực hiện, chi tiết các hạng mục, kết quả hướng tới là gì. Điều kiện làm việc của nhân công như thế nào, làm ở đâu, sản phẩm hoàn thiện ra sao
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: 2 bên cần phải thống nhất với nhau về quyền – nghĩa vụ từng bên, ghi rõ trong hợp đồng. Để tránh về sau tranh chấp không có chứng cứ
 • Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: Ghi rõ giá trị hợp đồng, đơn giá từng việc. Cùng với đó là cách thức thanh toán, phân chia các đợt như thế nào, thời gian cần thanh toán hết

Hợp đồng do bên giao khoán lập thành 3 bản

Hợp đồng giao khoán này thường do bên giao khoán tức doanh nghiệp soạn thảo và hỏi ý kiến người lao động về các điều khoản bổ sung, thông tin cần thiết. Khi 2 bên ký kết hợp đồng xong sẽ chia làm 3 bản chính. Gồm có:

 • 1 bản giao cho người nhận khoán
 • 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng
 • 1 bản chuyển về phòng kế toán cất giữ làm căn cứ để thanh toán hợp đồng

Trong hợp đồng phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc dễ hiểu. Cả 2 bên sẽ ký kết và ghi rõ họ tên của mình vào bản hợp đồng giao khoán nhân công này. Mỗi bên chắc chắn rằng đã đọc hiểu rõ và đồng ý hoàn toàn với nội dung đã ký.

Quy định pháp luật về hợp đồng giao khoán nhân công

Hiện nay, pháp luật đã có quy định rõ ràng về hợp đồng giao khoán công việc. Từ đó, mọi người sẽ lấy làm căn cứ tránh việc có bên nào lật lọng, phá giao kèo sẽ bị xử lý:

Quy định về hợp đồng giao khoán nhân công
Quy định về hợp đồng giao khoán nhân công

Về chủ thể của hợp đồng giao khoán

Chủ thể thực hiện giao kết hợp đồng giao khoán công việc có thể là cá nhân, một nhóm người lao động hoặc chỉ người đại diện. Đối với một nhóm người lao động thì phải cứ ra người đại diện ký kết, đàm phán giao dịch với bên kia.

Doanh nghiệp sẽ do người đứng đầu trực tiếp ký kết hợp đồng với nhân công. Người đại diện thay mặt doanh nghiệp chịu mọi trách nhiệm pháp lý với nội dung đã học và đồng ý trong hợp đồng.

Chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) với hợp đồng khoán việc

Căn cứ vào Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì với hợp đồng giao khoán này, người nhận việc không thuộc đối tượng tham gia vào BHXH bắt buộc. Vì vậy, các bên tham gia hợp đồng khoán việc không phải tham gia vào BHXH.

Nội dung của hợp đồng giao khoán nhân công

Nội dung của hợp đồng giao khoán cần phải chuẩn xác, rõ ràng, chi tiết để tránh bị hiểu nhầm hoặc sau này xảy ra tranh chấp. Theo quy định hợp đồng này dành cho công việc mang tính chất thời vụ trong thời gian nhất định. Những việc ổn định lâu dài không được ký hợp đồng khoán việc này mà phải ký hợp đồng lao động.

Hình thức của hợp đồng giao khoán

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định về hình thức bắt buộc mẫu hợp đồng giao khoán nhân công phải như thế nào. Các bên sẽ dựa trên hình thức văn bản thông dụng soạn các điều khoản quan trọng đưa vào hợp đồng. Văn bản sẽ là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp về sau.

Như vậy, xây dựng Aka đã gửi cho mọi người tham khảo mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng chuẩn và mới nhất 2022 và thông tin liên quan cần thiết. Nếu bạn cần tư vấn thêm về xây nhà trọn gói hoặc dịch vụ tư vấn thiết kế hãy liên hệ với Aka. Công ty chuyên lĩnh vực xây dựng, kiến trúc có thâm niên nhiều năm, cam kết chất lượng công trình tốt, đạt giá trị thẩm mỹ cao.

XÂY DỰNG AKA

Biệt thự R12.15A, KĐT The Eden Rose, Thanh Trì, Hà Nội.
lienhe.aka@gmail.com
0945 555 017

Báo giá dịch vụ

  Menu